Meyermetoden er en simpel vemestringsmetode til smertelindring under fødslen, som bygger på berøring og guiding fra den fødendes partner eller fødselshjælper. Meyermetoden kan stå alene og læres på ganske få veer under selve fødslen, men den indgår også i min fødselsforberedelse Fokuseret Fødsel, hvor baggrundsviden og øvelser giver den bedste forudsætning for at opnå det fulde mestringspotentiale.

Metoden hjælper til afspænding og hengivelse til fødselsarbejdet, idet den kan være medvirkende til at  bryde angst-spænding-smerte kaskaden og muliggøre fødsel uden modstand og dermed kan den give frit fødselsflow.
Mange af mine fødende kvinder har haft enorm støtte ved hjælp af Meyermetoden, som jeg enten har udøvet eller nemt instrueret deres partner i. Den er flere gange blevet kaldt Den naturlige epidural idet kvinderne oplever markant ændring i fødslens smerteudtryk, når metoden tages i brug. Og deres mænd får ofte oplevelsen af, at de har kunne spille en afgørende forskel for fødselsoplevelsen og nærmest være med til at bære kvinden gennem noget af fødselsarbejdet.
Jeg har udviklet Meyermetoden med baggrund i Akupressur, Body-SDS og Hypnoseteknikker, men også ved viden om Smertesensorering og Nocebo effekt, som var emnet til mit bachelor projekt i 2012. Læs projektet her: Gør Fokus på smerte ondt værre?.
Løbende vil jeg her på Meyermor fortælle mere om metoden og også vise den i praksis, men indtil da kan spørgsmål stilles til min email kontakt@meyermor.dk eller på facebook siden Meyermor.

Jeg har givet fødselsforberedelse til Bloggerne Sine, Stine og Louise som har beskrevet deres oplevelser i indlæggene herunder.

Læs Sines oplevelse med Meyermetoden som smertelindring her Meyermetoden i brug.

Læs Stines oplevelse med Meyermetoden her Fødselsforberedelse part 3

Læs Louises oplevelse med Meyermetoden her Om at blive klar til at føde igen Og louises revanche

Og nogle af mine egne fødende fra Herlev Fødegang har indsendt deres beretninger om vores fødsler, som du kan finde her

En Meyerføder fortæller og Vores Lynfødsel og Oscars opturs fødsel og At føde med en veninde

Marie og Kareems fantastiske fødsel med Meyermetoden..

Kareems fødselsoplevelse med Meyermetoden

Skærmbillede 2016-02-04 kl. 11.27.36 AM

Fokuseret Fødsel er navnet på det fødselsforberedelsesprogram, som jeg har udviklet på baggrund af min erfaring som jordemoder, studier gennem min seneste graviditet og mit bachelor projekt, Gør fokus på smerte ondt værre

I programmet indgår Meyermetoden, som er en simpel smertelindrings teknik med stor virkning, samt Samtykke-reglen, som er en regel om information under fødslen. Derudover beror forberedelsen på Hypnose teknikker og Body-SDS.

Fødsel i Fokus henstiller til frigørelse fra historiens risikoforestilling om, at fødsler er forbundet med enorm smerte og fare og i stedet få fundet frem til din krops fulde potentiale til at føde dit barn på den frie og forløsende måde, som er muligt, når du ved, hvad du laver og har trænet til dagen. Kort sagt, nøgleordene er frigørelse, forberedelse og forløsning gennem indsigt og viden, -så du kan få din fødsel i fokus og opnå en fødsel i kontrol.

Mere om dette følger på bloggen, men du er også velkommen til at stille spørgmål på min Facebook side Meyermor.

Du kan også læse mere om mine fødselsforberedende tanker i følgende indlæg med samtaler om fødselsforberedelse.

Hvordan lærer man en fisk at svømme

Østfronten møder Meyermor

Ugens samtaler om fødselsangst

Bestil en god fødsel

Fødselsforberedelse om Angst, spænding og smerte

Planlæg en date med din fødsel

Hvorfor Kate smiler sit Mona Lisa Smil efter at have født sin prinsesse!

Meyermetoden i brug